Zoemende inwoners zijn blij met ecologisch maaibeleid

Vanaf dit voorjaar verandert de gemeente Helmond de wijze waarop bepaalde bermen en graslanden worden gemaaid. Dit betekent dat circa 15 tot 20 procent van de begroeiing van deze bermen bij iedere maaibeurt blijft staan. Hierdoor blijft ook een deel van de bloemen staan waardoor er een langer nectarseizoen ontstaat voor insecten en insecten (meer) nestgelegenheden hebben. Het stimuleren van biodiversiteit is dan ook het uitgangspunt van het nieuwe ecologisch maaibeleid.

Ecologisch maaien
Door de overstap te maken naar ecologisch maaien wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de flora en fauna en de eigenschappen van het terrein. Tijdens iedere maaibeurt blijft circa 15 tot 20% van de begroeiing van bepaalde bermen staan. Zo ontstaat er een langer nectarseizoen voor insecten waaronder bijen en vlinders. Het ecologisch maaibeleid wordt geleidelijk aan doorgevoerd in alle wijken in Helmond. Het ecologisch maaien vraagt om andere kennis en kunde dan de manier waarop voorheen gemaaid werd. Om die reden volgen de medewerkers van de aannemersbedrijven die de maaiopdrachten uitvoeren en de groenopzichters een training.

Bij-vriendelijke gemeente 
Begin 2018 is gemeente Helmond uitgeroepen tot ‘Bij-vriendelijke gemeente’. Er zijn allerlei maatregelen getroffen om de komst van wilde bijen in Helmond te stimuleren. Zo heeft de gemeente veel bij-vriendelijke beplanting, zoals: vlinderstruiken, spiraea’s en hortensia’s. Bovendien zijn er de afgelopen jaren 1241 bomen geplant die nectar en pollen/stuifmeel leveren voor de bij. Daarnaast heeft Helmond meerdere bloemrijke graslanden die de gemeente al enige tijd ecologisch beheert. Bijvoorbeeld: in de Bundertjes, het Groot Goor en langs wegbermen. Het invoeren van het ecologisch maaibeleid is eveneens een maatregel om de komst van wilde bijen te stimuleren.
 
Waarom een bij-vriendelijke gemeente
Bijen zijn cruciaal voor de productie van voedsel. 80% van de voedselgewassen wordt bestoven door insecten als de wilde bij. Er bestaan vele soorten wilde bijen, waarvan de honingbij en de hommel de bekendste zijn. In totaal zijn er 358 soorten, waarvan de helft is bedreigd. In Helmond zijn op dit moment 31 soorten waargenomen. 

Zelf actie ondernemen voor de wilde bij
Tips en informatie om zelf ook bij te dragen aan een bij-vriendelijke gemeente staan op www.nederlandzoemt.nl.

Please follow and like us:
error