Vluchtelingen in Helmond: praat mee, denk mee, doe mee!

vluchtelingenVluchtelingen in Helmond: praat mee, denk mee, doe mee!

In Nederland worden vluchtelingen opgevangen. Ook de gemeente Helmond wordt gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Op 7 april aanstaande vinden vijf stadsgesprekken plaats. Inwoners zijn die avond van harte welkom om mee te denken over hoe we noodopvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders het beste kunnen organiseren, hoe we inwoners daarover het beste kunnen informeren en wat inwoners zelf kunnen betekenen bij de opvang en integratie van vluchtelingen.

De gesprekken vinden tegelijkertijd plaats op vijf verschillende plekken in de stad:

  • Zalencentrum ‘De Geseldonk’ (Cederhoutstraat 44)
  • Openbare Basisschool ‘De Lindt’ (Sprengersstraat 1)
  • Ontmoetingscentrum ‘De Kamenij’ (Jeroen Boschstraat 19)
  • Wijkcentrum ‘De Brem’ (Rijpelplein 1)
  • Wijkhuis Brede School ‘De Fonkel’ (Prins Karelstraat 131)

Bij alle locaties is de inloop vanaf 19.15 uur. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.15 uur. Daarna is er nog gelegenheid voor een drankje.

Onderwerpen

De onderwerpen die gezamenlijk worden besproken, zijn op elke locatie hetzelfde:

  • Hoe kunnen we de integratie van vluchtelingen het beste vormgeven?
  • Hoe waarborgen we onze (gevoelens van) veiligheid en leefbaarheid?
  • Hoe moet rondom een eventuele noodopvang van vluchtelingen en rondom de huisvesting van statushouders met omwonenden én inwoners van de gemeente worden gecommuniceerd?
  • Wat kunt u zelf betekenen en doen voor de opvang en integratie van vluchtelingen?

Diverse organisaties aanwezig
Tijdens deze avond wordt niet gesproken over het wel of niet opvangen of huisvesten van vluchtelingen. Die beslissing is aan de politiek. Wel stellen inwoners graag in de gelegenheid om mee te denken en te praten over de invulling van deze opvang of huisvesting.

Bij elke bijeenkomst zijn mensen van verschillende organisaties aanwezig. Denk hierbij aan een afvaardiging van Vluchtelingenwerk, statushouders, wijkraden, wijkagenten, leden van het Platform Sociale Cohesie, raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Helmond. Maar het zijn de inwoners van de gemeente Helmond die tijdens deze avond aan het woord komen.

Aanmelden
Inwoners die op donderdag 7 april op een van de locaties aanwezig willen zijn en willen meepraten, kunnen zich uiterlijk dinsdag 5 april aanmelden via stadsgesprek@helmond.nl of via telefoonnummer 14 0492. Wij verzoeken hen om naast naam, telefoonnummer en adres ook de gewenste locatie door te geven.

Please follow and like us:
error

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *