Tijdelijk cameratoezicht Weverspark en het Advocaat Botsplein

Met ingang van vrijdag 23 augustus 2019 zijn er twee toezichtscamera’s geplaatst op de locaties Weverspark en het Advocaat Botsplein. Deze toezichtscamera’s richten zich op het openbare gedeelte van de twee locaties. Politie en gemeentelijke toezichthouders zijn hierbij betrokken. Voor het daadwerkelijk plaatsen van de camera’s is toestemming verleend door het Openbaar Ministerie. Het cameratoezicht is gecommuniceerd met zowel de wijkraad als het buurtpreventieteam uit de wijk.

De camera’s worden voor een periode van 6 maanden geplaatst. Met de toezichtcamera’s kan extra toezicht worden gecreëerd en wordt verwacht meer zicht en grip te krijgen op de ervaren overlast in deze buurt. Naast de toezichtcamera’s is er een intensivering van de inzet van politie en gemeentelijke handhavers. Aan bezoekers van deze locaties wordt door het plaatsen van borden kenbaar gemaakt dat zij een camera-beveiligd gebied betreden.

Na 2 maanden vindt er een evaluatie plaats van de effecten van het cameratoezicht op de betreffende locaties.

Please follow and like us:
error