Stiphout dekkend met AED

De Stichting Hart voor Stiphout heeft het afgelopen jaar gezorgd voor een totale dekking van Stiphout met AED apparaten in de zgn. 6-minuten zones. Inmiddels zijn er ook ongeveer 100 mensen opgeleid om te kunnen reanimeren. Ze zijn aangemeld bij “Hartslag Nu” zodat ze ingezet kunnen worden bij het redden van mensenlevens.

Statiegeldflessen inzamelactie:
Om alle kosten te dekken zijn er een tweetal evenementen georganiseerd op 12 jan. Samen met de Ondernemers Vereniging Stiphout is er een statiegeldinzamel actie op de parkeerplaats van De Greef textiel aan de Dorpsstraat 63. Tijd: 10.00-16.00 uur.

Inloopdag reanimatie:
De andere actie op 12 januari is een Inloopdag waar je kunt oefenen met reanimeren en alle info kunt krijgen over wat reanimatie is, de opleidingen enz. Buiten de instructeurs is er ook iemand van Hartslag Nu aanwezig om vragen over het alarmeringssysteem van Hartslag Nu uit te leggen. Je kunt hier ook al opgeleide vrijwilligers ontmoeten en eens over hun ervaringen praten.

Locatie: kantine van de Graaf textiel aan de Dorpsstraat 63. Tijd: 10.30-14.30 uur. We zien u graag en vergeet de lege flessen niet !!

Please follow and like us: