Sluiting kantoorpand Houtse Parallelweg.

De burgemeester van Helmond heeft op 16 december 2019 een kantoorpand aan de Houtse Parallelweg voor 6 maanden gesloten. In het pand zijn voorwerpen aangetroffen die gebruikt worden voor het opzetten van een professioneel opgezette hennepkwekerij. Het is de eerste keer dat de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid om ook bij voorbereidende handelingen tot tijdelijke sluiting van een pand over te gaan. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

Aanleiding besluit

De politie heeft een onderzoek ingesteld bij het pand. Zij trof bij het doorzoeken van het pand aan de Houtse Parallelweg een ruimte aan die voorbereid was om een hennepkwekerij in te richten, met (deels) aangelegde elektra. Daarnaast werden assimilatielampen, armaturen inclusief reflectorkappen, transformatoren, schakelborden, koolstoffilters, slakkenhuizen, ventilatoren, groeitenten, een snelheidsregelaar en groeimiddelen aangetroffen.

Hennep is als softdrugs aangewezen in lijst II van de Opiumwet. Voorbereidende handelingen voor de productie van softdrugs vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 11a van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester van Helmond. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester de tijdelijke sluiting per brief aangekondigd bij de eigenaar van het betreffende pand. De eigenaar heeft geen zienswijze ingediend, waarna de burgemeester een besluit geeft genomen.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het de ‘Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Helmond 2019’.

Wat houdt de beleidsregel in

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn of hiervoor voorbereidende handelingen worden verricht. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.

Please follow and like us:
error