Ruud van de Westerlo nieuwe interim directeur Carolus Borromeus College

Op maandag 25 maart 2019, is binnen OMO Scholengroep Helmond bekendgemaakt dat afdelingsleider Ruud van de Westerlo met onmiddellijke ingang benoemd is tot interim directeur van het Carolus Borromeus College. Hij neemt deze functie in elk geval tot 1 januari 2020 op zich.

Ruud van de Westerlo is 13 jaar werkzaam voor het Carolus Borromeus College. In zijn laatste rol was hij afdelingsleider leerjaar 1 en 2 van de havo, het atheneum, het gymnasium en de Xs-klas. Die positie binnen de school is nu vacant.

Wij vertrouwen erop dat het Carolus Borromeus College met deze benoeming de ingezette koers voortvarend zal continueren.

Please follow and like us:
error