Publieke camera’s

De gemeente Helmond heeft momenteel 36 publieke camera’s in het uitgaansgebied. Om de camera’s actief te kunnen gebruiken in en rond het uitgaansgebied worden deze live uitgekeken op momenten dat er veel mensen in het gebied zijn en er een grote kans is op verstoring van de openbare orde en veiligheid (doorgaans op vrijdag- en zaterdagavond). Waar nodig en mogelijk kan er vervolgens acuut gehandeld worden.

De huidige camera’s zijn al een geruim aantal jaren afgeschreven en vervanging is noodzakelijk. Het is belangrijk dat ook in de toekomst duidelijke beelden kunnen worden gegarandeerd, en wordt voldaan aan de privacy-eisen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 (Helmond. Stad in beweging) is de vervanging van de bestaande

‘traditionele’ camera’s aangekondigd omdat de bestaande camera’s verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarbij is ook aangegeven dat het huidige aantal beschikbare camera’s (37) het maximum blijft. Het ingestelde moratorium wordt zodoende gehandhaafd.

Op  0 juli 2018 heeft het college besloten om de bestaande 36 vaste veiligheidscamera’s in de publieke ruimte te vervangen en daarnaast een mobiele camera aan te schaffen voor een totaalbedrag van

€ 300.000. Deze investering wordt bekostigd uit het kapitaallastenplafond van de begroting 2019 (conform het Coalitieakkoord 2018-2022).

Please follow and like us: