Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen 

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Ook dit jaar worden in alle wijken eikenbomen preventief bespoten. Omdat de plaag vorig jaar groot was, bestrijden we de rups nu 2 keer. Op dit moment is nog niet precies aan te geven wanneer de preventieve bestrijdingen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van een aantal factoren.

Zodra de data dat er gespoten wordt bekend zijn, komt dat op de website www.helmond.nl/rupsen te staan. Op die site staat ook een plattegrond met de locaties waar de preventieve bestrijdingen plaatsvinden. De gemeente communiceert hierover ook via Twitter @gemeentehelmond en met de hashtag #rupsen.

Biologisch bestrijdingsmiddel

De eikenbomen worden 2x preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Er wordt binnen de bebouwde kom ’s avonds en ’s nachts gewerkt om te zorgen dat de nevel niet op mensen terecht komt. Het middel is in principe ongevaarlijk voor mensen, maar de gemeente wil helemaal geen risico nemen. Ook is het ’s nachts vaker windstil, wat een van de voorwaarden is voor een succesvolle bespuiting. Er wordt gewerkt met een grote tractor met spuitcombinatie. Doordat het werk ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd wordt, kan dit geluidsoverlast geven. De medewerkers van de aannemer lopen in beschermende kleding en de tractor is voorzien van extra licht. Zeker in de nacht kan de verlichting overlast veroorzaken. Het is heel vervelend om ’s nachts overlast te ervaren, maar de overlast door de eikenprocessierups kan vele malen groter zijn. De gemeente vraagt hiervoor begrip.

Voorwaarden voor een succesvolle bespuiting

Om het hoogste rendement te halen uit de preventieve bestrijding, zijn we van een aantal zaken afhankelijk. De eikenbomen mogen nog niet te veel blad hebben, de rupsen moeten actief zijn en al eikenbladeren eten, het moet windstil zijn en het liefst droog of een beetje motregen. Door deze voorwaarden wordt vaak pas vlak van tevoren bekend wanneer de bespuiting van de eiken plaatsvindt. Zodra dit bekend is, komt dat op de website en Twitter te staan.

Nesten melden

In het zomerseizoen worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Nesten kunnen telefonisch worden gemeld bij de gemeente via tel. 14 0492 of via www.helmond.nl. Alle nesten kunnen worden aangemeld, ook als ze in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de gemelde nesten binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Men kan beter niet zelf de nesten uit de boom halen. De gemeente zorgt ervoor dat de rupsen gratis op een degelijke manier worden verwijderd.

Kenmerken 

De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen. Voordat ze volgroeid zijn, ondergaan ze vijf vervellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen de eerste -voor mens en dier vervelende- brandharen. De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen.

Irritaties

Mensen moeten elk contact met de rupsen en de resten ervan, vermijden. Het is raadzaam om hals, armen en benen te bedekken in een gebied waar veel eiken staan. De reacties verschillen van persoon tot persoon zeer sterk. Over het algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts.

Informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op www.oakie.info , www.helmond.nl en https://www.rivm.nl/eikenprocessierups/toolkit-eikenprocessierups/veelgestelde-vragen

Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868.

Please follow and like us:
error