PIT-acties in Helmond en Laarbeek leiden tot nadere onderzoeken

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft vrijdag 28 juni vier locaties in Helmond en een locatie in de gemeente Laarbeek bezocht.  De controles geven zeker aanleiding tot nadere onderzoeken van alle bezochte locaties.

Helmond

Het PIT-team bezocht in de middag drie locaties in Helmond om inzicht te krijgen in de aard van de activiteiten die op het adres werden uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens wordt nagegaan of de activiteiten passen binnen het bestemmingsplan. Op een locatie heeft de Belastingdienst gegevens verzameld.

In de avond werd een vierde locatie in Helmond bezocht, waar mogelijk sprake is van overtredingen rondom salarissen en werktijden  en sociale zekerheidsfraude. Verder wordt nader onderzoek gedaan naar adresfraude en de bouwkundige staat van het pand.

Laarbeek

In de vooravond werd een pand in de gemeente Laarbeek opnieuw bezocht door het PIT. De bevindingen hier geven aanleiding tot een nader onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon (WML), Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de arbeidstijdenwet (ATW). Ook werden in het pand vreemdelingen aangetroffen waarvan onduidelijk is of deze een verblijfsrecht hebben. Ook dat vergt nader onderzoek.

De  brandveiligheid van het pand was niet op orde en het is mogelijk dat er drank wordt geschonken zonder dat daarvoor een vergunning is.

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg

Bij de actie waren, naast de gemeenten Helmond en Laarbeek, ook de politie, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, Senzer,  de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de vreemdelingenpolitie (AVIM) betrokken.

PIT

Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Please follow and like us:
error