Park Goorloop officieel geopend

De herinrichting van Park Goorloop, het Helmondse natuurgebied tussen de Warande en het Groot Goor, is afgerond. Op zaterdagochtend 8 september is daar feestelijk bij stilgestaan. Naast gedeputeerde Johan van Hout en dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk, waren daar de wethouders Erik de Vries (Natuur) en Gaby van den Waardenburg (Ruimtelijke Ordening) bij aanwezig.

 De realisatie van Park Goorloop heeft veel voeten in de aarde gehad. Al in 2009 is gestart met de planontwikkeling van dit bijna 17 miljoen euro kostende project. Nu, 10 jaar later is de herinrichting afgerond. ‘Het is een project van de lange adem geweest’, beaamt wethouder De Vries. ‘Maar dat is wel te verklaren. Voor de aanleg van dit groene hart van Helmond zijn onder andere een basisschool, dahliatuin én een volkstuinencomplex verhuisd. Daarnaast is het terrein van de voormalige houthandel Raaymakers aangekocht en zijn verschillende bedrijfshallen gesloopt. Ook heeft er een omvangrijke bodemsanering plaatsgevonden. Als laatste is Speeltuin Helmond West omgevormd tot een natuur- en waterspeeltuin, inclusief duurzaam paviljoen.’

In het gebied zelf zijn ook de nodige ingrepen gedaan. Zo zijn er in totaal zes ecopassages langs de Goorloop onder de weg aangelegd, twee nieuwe bruggen geplaatst, tien poelen gecreëerd als leefgebied voor amfibieën, een waterrotonde aangelegd waar de Goorloop en Schootense Loop samen komen, en zijn er nieuwe speelplekken en fiets- en wandelpaden gekomen. Het resultaat: een langgerekt park van 1,8 kilometer dat zich langs de beek de Goorloop uitstrekt in een breedte, variërend van 50 tot 200 meter.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Aa en Maas, het Rijk en de gemeente Helmond. Onderdeel van het project is een zogenaamde ecologische verbindingszone. Deze verbindt natuurgebieden met elkaar, in dit geval Warande en Groot Goor. ‘Er worden nu al ijsvogeltjes en zelfs reeën gespot, midden in onze stad’, aldus de wethouder. Ook kikkers, salamanders en kleine knaagdieren weten Park Goorloop al te vinden.

Please follow and like us:
error