Opening textielverwerking bij Kringloopwinkel Helmond

Op weg naar een klimaatneutraal Helmond in 2035 heeft gemeente Helmond sinds vorig jaar juni de regie genomen op de textielinzameling. Dit met als doel het gescheiden inzamelen van textiel voor hergebruik te bevorderen, meer textiel in Helmond te houden en de lokale werkgelegenheid te stimuleren. De gemeente Helmond heeft aan Blink gevraagd om in samenwerking de inzameling en verwerking van het Helmondse textiel te organiseren. Blink draagt zorg voor de textielinzameling en voor het sorteren en vermarkten van het textiel heeft een Europees aanbestedingstraject gelopen. De aanbesteding is in oktober 2018 gegund aan Kringloopwinkel Helmond. Naar aanleiding hiervan vond vanmiddag de officiële openingshandeling plaats bij Kringloopwinkel Helmond.

Openingshandeling textielverwerking
Vanmiddag kwamen alle betrokken partijen, Kringloopwinkel Helmond, Blink, Senzer, gemeente Helmond en Sort B.V., bijeen voor de feestelijke opening van de textielverwerking bij Kringloopwinkel Helmond. Vanaf januari dit jaar verwerkt en sorteert de Kringloopwinkel al het ingezamelde textiel uit Helmond. Geert van Maurik, bestuursvoorzitter van Stichting Kringloopwinkel Helmond, is blij met de forse uitbreiding van de collectie kleding die de winkel aan de Noorddijk te bieden heeft. “We hebben nu een aanbod dat vier keer zo groot is dan vroeger”, vertelt hij. “We hebben voor de sortering van de kleding nieuwe mensen aangenomen via Senzer en de winkel is opnieuw ingericht om de kleding goed te kunnen presenteren’’. Voor de inzameling en verwerking zijn er in totaal 10 fte via Senzer aangenomen. In totaal hebben zij in januari en februari van dit jaar al 66.000 kg aan textiel kunnen verwerken.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
De aanbesteding is uitgevoerd volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit houdt in dat er bij de aanbesteding een aantal voorwaarden zijn gesteld die bepalend waren voor de uitkomst van de aanbesteding, namelijk:

  • Er zijn minimumeisen gesteld op het gebied van sociale inzet van medewerkers en daarnaast werd er gekeken naar klimaatneutrale bedrijfsvoering, circulaire oplossingen, innovatieve oplossingen en social return;
  • Een deel van het herbruikbare textiel wordt gratis beschikbaar gesteld aan inwoners met een inkomen tot het bijstandsniveau en
  • De organisatie en haar onderaannemer zijn gecertificeerd om duurzame verwerking en hergebruik van textiel te garanderen.
     

Gratis kledingverstrekking aan Helmonders met een laag inkomen
Een deel van het herbruikbare textiel wordt tweemaal per jaar gratis beschikbaar gesteld aan inwoners met een inkomen tot het bijstandsniveau. Dit voorjaar vindt de eerste verstrekking plaats. Deze inwoners kunnen van 29 april tot en met 10 mei op werkdagen tussen 14.00-16.30uur gratis kleding ophalen bij de Kringloopwinkel (Noorddijk 2) op vertoon van een geldige inkomensverklaring en een identiteitsbewijs.

Please follow and like us:
error