Nut en noodzaak van onafhankelijke lokale publieke media “Het verhaal van Helmond vertellen”

Tijdens de vierenzestigste editie van Kunstlokaal 42 gaan we in discussie over het belang  van lokale publieke media. Over nut en noodzaak van onafhankelijk nieuws op radio, televisie en internet, specifiek voor en door Helmonders.  Alle geïnteresseerde inwoners van Helmond,  vertegenwoordigers van Helmondse bedrijven en organisaties en gemeenteraadsleden zijn van harte uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen.

Op verzoek van de gemeente Helmond werken Omroep Helmond en DitIsOnzeWijk een plan uit voor een multimediaplatform – radio, televisie en internet-  waarop alle informatie op stad- en wijkniveau gebracht wordt inclusief journalistiek (achtergrond)nieuws en duiding over hetgeen in Helmond gebeurt.
De beide vrijwilligersorganisaties gaan tijdens deze editie van Kunstlokaal42 graag het gesprek met u aan. Is een onafhankelijk nieuwsplatform op radio, televisie en internet  specifiek voor en door Helmonders volgens u van belang? Zo ja, aan welke eisen zou het moeten voldoen? Wie zijn de partners? Hoe vergroten we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven in Helmond?

De volgende gasten gaan onder leiding van Antoinette Knoet-Michels in gesprek met de zaal:

• Evert Cuijpers, directeur Omroep Venlo;
• Bert van Valburg, partner Media Adviseurs Nederland en projectmanager NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen)
• Johan Gademan, voorzitter Omroep Helmond
• Jasper Ragetlie, voorzitter  DitIsOnzeWijk

Minister van basis- en voortgezet onderwijs en media, de heer A. Slob, in zijn brief aan de tweede Kamer d.d. 25 juni 2018:

(citaat) Lokale publieke omroepen informeren u en mij over het beleid van onze gemeenten. Zij doen echter meer. De omroepen bieden ook een podium voor lokale cultuur en sport. Creatieve makers en journalisten uit onze directe omgeving vertellen de verhalen uit ons dagelijks leven, vanuit de plaatsen waar wij elke dag wonen, werken en leven. Daarmee dragen omroepen bij aan gemeenschapszin en sociale betrokkenheid.
Ook acht ik de controlerende functie van lokale omroepen van belang. Het is belangrijk dat er journalisten zijn die lokaal beleid controleren, tegels lichten en problemen aan de kaak stellen. Kwesties die wellicht over het hoofd worden gezien door regionale of landelijke media, maar er wel degelijk toe doen voor inwoners. Dit belang neemt toe nu gemeenten door de decentralisaties meer verantwoordelijkheden hebben gekregen (einde citaat).

Please follow and like us: