Nog subsidie beschikbaar vanuit regionaal sectorplan Helmond-De Peel

geld 2Uiterste aanvraagdatum 15 juni

De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel ontving in augustus 2014 een bijdrage van bijna 1,5 miljoen euro van het ministerie van SZW voor het regionaal sectorplan. Dit plan bevat een samenhangend pakket van concrete initiatieven om knelpunten in de regio aan te pakken. Het grootste deel van de subsidie is inmiddels besteed. Er is nog (beperkt) ruimte voor subsidieaanvragen voor BBL-plekken en scholingsvouchers. Werkgevers kunnen deze nog tot 15 juni benutten.

Wethouder Jos van Bree (Economische Zaken): “Er is de afgelopen periode goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het sectorplan biedt. Dat is mooi, maar er zit nog geld in kas. Het is zonde als dat niet gebruikt wordt! Nu de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend ten einde loopt, roep ik werkgevers in de regio Helmond – De Peel dan ook op om vóór 15 juni hun aanvragen in de dienen bij het Atlant Groep.”

Het doel van het sectorplan was helder: 250 BBL-trajecten (waarbij jongeren een aantal dagen werken en daarnaast naar school gaan), 200 startersbeurzen, 40 trajecten voor begeleiding van werk naar werk en loopbaanoriëntatie en 200 scholingsvouchers moesten gerealiseerd worden. Er is nog geld beschikbaar voor enkele BBL-trajecten en scholingsvouchers.

BBL-trajecten

BBL’ers werken een aantal dagen bij een bedrijf en leren daarnaast nog op school. De tegemoetkoming in loonkosten die wordt toegekend, zorgt ervoor dat werkgevers kunnen investeren in goed opgeleid personeel. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: de BBL’er doet werkervaring op terwijl hij/zij leert en de werkgever krijgt de kans om nieuw talent aan zich te binden.

Scholingsvouchers

Werkgevers die hun personeel willen opleiden en werknemers die zich beter willen toerusten op de arbeidsmarkt kunnen een scholingsvoucher aanvragen. De kosten van de opleiding worden voor de helft uit de subsidie betaald, met een maximum van 500 euro. De afgelopen periode zijn onder andere  lascursussen, heftruck-certificeringen en HR-management voorbeelden van scholing die door de subsidie mogelijk zijn gemaakt.

 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is een van de twee arbeidsmarktregio’s binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De regio kent – net zoals iedere arbeidsmarktregio – specifieke uitdagingen, waarvoor oplossingen op maat gezocht moeten worden. In nauwe samenwerking met werkgevers, gemeenten, vakbonden en het UWV hebben de MRE en Atlant Groep een sectorplan opgesteld, waarin aandacht is voor de knelpunten in de regio en de oplossingsmogelijkheden die het aanwezige bedrijfsleven daarvoor biedt. De uitvoering van het sectorplan is belegd bij Atlant Groep.

Regeling Cofinanciering Sectorplannen

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlands arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Door tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partners in sectorplannen wil het kabinet de inspanningen van sociale partners ondersteunen.

Bron: Gemeente Helmond

Please follow and like us:
error

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *