Nei Skoen krijgt een vervolg

Het initiatief Nei Skoen krijgt een vervolg. De resultaten tot nu toe zijn positief en daarom ontvangt Nei Skoen een incidentele subsidie van maximaal € 24.500, – voor de periode tot eind februari 2019 . Daarna wordt op basis van de eindevaluatie van het project het vervolg op de langere termijn vastgesteld.

Zowel de voortgangsrapportage van Nei Skoen zelf als de tussentijdse onderzoekrapportage van de Werkplaats Sociaal Domein van Fontys zijn positief. Nei Skoen weet de beoogde doelgroep te bereiken in aard en aantallen. Deelnemers zélf zijn onverdeeld positief en enkelen hebben al meetbare vorderingen geboekt (actief organiseren van activiteiten, meer dagstructuur, stoppen middelengebruik, volgen scholing). Uit recente (ambtelijke) gesprekken met ketenpartners, blijkt dat ook zij unaniem positief zijn over hetgeen Nei Skoen in een korte periode heeft weten te bereiken, over hun samenwerkingsbereidheid en de pro-actieve en enthousiaste houding naar het lokale veld. Er is ondertussen ook een goede relatie opgebouwd met de buurt, die actief wordt betrokken bij activiteiten van Nei Skoen.

Please follow and like us: