Meer geld beschikbaar voor huisvesting van Helmondse scholen

Op 5 november heeft de Helmondse gemeenteraad de begroting voor het jaar 2020 vastgesteld. Met het vaststellen van de begroting heeft de gemeenteraad een extra krediet van € 9,75 miljoen voor de uitvoering van fase 1 van het Integraal Huisvestingsplan van de scholen vastgesteld. Door dit extra budget kan de komende jaren gestart worden met de investeringen in de schoolgebouwen in Mierlo-Hout en Rijpelberg.

In 2017 was al besloten om aan de slag te gaan met het vernieuwen en verbeteren van enkele Helmondse scholen. Dat plan was door de gestegen bouwkosten niet haalbaar met het toen geraamde budget. Nu is het besluit genomen om als gemeente Helmond extra geld vrij te maken, zodat we alsnog aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van de schoolgebouwen.

Aan de hand van de staat van de gebouwen en de prognose over de leerlingenaantallen is besloten om de komende jaren te investeren in de basisscholen in Mierlo-Hout en Rijpelberg. Daarnaast gaan we de komende jaren onderzoeken hoe we samen met de scholen ervoor kunnen zorgen dat de schoolgebouwen duurzamer worden. Ook gaan we in 2020 op verzoek van de gemeenteraad onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de huisvesting van het Jan van Brabant College aan de Molenstraat.

Cathalijne Dortmans (Wethouder Onderwijs, Jeugd & Gezondheid): ‘’Eerder is het huisvestingsplan samen met de scholen opgesteld en nu met de extra middelen, kunnen we het plan ook samen met de scholen gaan uitvoeren. Als kindvriendelijke stad vinden we het van groot belang om te investeren in goed onderwijs en goede schoolgebouwen.’’

Helmond is een kindvriendelijke stad. De investeringen in de schoolgebouwen zijn daar onderdeel van. Maar er gebeurt veel meer op dit gebied. Zo vond op donderdag 11 november het eerste jongerenpanel plaats en op een oproep aan jongeren om mee te denken over kindvriendelijke – en jeugdvriendelijke stad kregen we maar liefst 2000 reacties. In dit kader bezoekt wethouder Dortmans ook alle Helmondse scholen om van leerlingen, leraren, ouders, schooldirecteuren en leden van de medezeggenschapsraden te horen wat belangrijk is voor het onderwijs in Helmond.

Please follow and like us:
error