Lik op stuk beleid “drugs”

fake-drugs-main_0BELEIDSREGEL OPIUMWET                                               23 MAART 2016

De burgemeesters van de gemeenten Helmond, Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek hebben, met instemming van het Openbaar Ministerie en de politie (Peeldriehoek), op woensdag 23 maart 2016 ingestemd met een nieuwe beleidsregel op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

Kern van het handhavingsprotocol, ook wel Damoclesbeleid genoemd, is dat sneller en strenger zal worden opgetreden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in woningen of (bedrijfs-)panden. De beleidsregel komt in de plaats van het Damoclesbeleid dat in 2014 in Peelland is vastgesteld.

De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe Damoclesbeleid zijn:

  • Waarschuwingen komen te vervallen. In principe zullen er dus geen waarschuwingen meer worden gegeven bij de vondst van drugs in een pand en zal direct worden overgegaan tot sluiting.
  • De ondergrens (van de hoeveelheid soft- en/of harddrugs) waaronder niet wordt opgetreden kan worden losgelaten. Concreet betekent dit dat als er bijvoorbeeld minder dan 6 hennepplanten worden aangetroffen (dit is de ondergrens bij softdrugs) andere indicatoren, zoals bijvoorbeeld indicatoren van enige professionaliteit, alsnog aanleiding kunnen geven om over te gaan tot sluiting.

Binnen de beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en andere panden.

  • Bij de vondst van softdrugs in een woning zal bij de eerste keer worden overgegaan tot sluiting voor 3 maanden, bij de tweede vondst tot sluiting voor 6 maanden en bij een derde keer tot sluiting voor onbepaalde tijd.

Voor harddrugs betreft het respectievelijk 4 maanden, 6 maanden en sluiting voor onbepaalde tijd.

  • Andere panden (waaronder winkels, horecabedrijven en loodsen) worden bij de eerste vondst van softdrugs voor 6 maanden gesloten, bij de tweede keer voor een periode van 12 maanden en bij de derde vondst voor onbepaalde tijd. Bij harddrugs wordt het pand na de tweede keer voor onbepaalde tijd gesloten; bij de eerste vondst geldt een sluiting voor 12 maanden.

Het nieuwe Damoclesbeleid past in de in Peelland ingezette lijn om harder op te treden tegen aan drugs gelieerde criminaliteit. Met het vaststellen van de nieuwe beleidsregel is een belangrijke stap gezet om de zes Peelgemeenten binnen dit aspect veiliger en slagvaardiger te maken

Bron: gemeente Helmond

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *