Intensivering Technologiepact

De vraag naar technisch geschoold personeel is hoog. Om de druk op onze regionale arbeidsmarkt te verminderen en economische groeikansen te kunnen blijven benutten wordt op allerlei niveaus van lokaal tot landelijk door velen hard gewerkt aan het stimuleren van de instroom in technisch onderwijs, het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven en het stimuleren van creativiteit in het (technisch) onderwijs. B&W informeert de leden van de Gemeenteraad over een tweetal nieuwe projecten in onze arbeidsmarktregio die hieraan bijdragen, te weten de masterclass onderwijs & bedrijven en het techniekpromotie-event.

  1. Masterclass onderwijs & bedrijven

Een nieuw project binnen de intensivering van het ‘Technologiepact Helmond’ zijn de masterclasses voor primair onderwijs en bedrijven in de maak- en procestechniek. Er is een subsidie verstrekt om een 6-tal masterclasses te organiseren in het schooljaar 2018-2019. Het doel is om een impuls te geven op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de instroom van jongeren in de techniek te bevorderen.

Een vaste groep van 8 tot 10 leerkrachten van 8 verschillende Helmondse basisscholen gaan in deze masterclasses de praktijk bij ongeveer 10 regionale bedrijven ervaren. Ze gaan inhoudelijk met elkaar in gesprek over wat de bedrijven in de toekomst nodig hebben op het gebied van (soft) kills en competenties. Met als doel dat ze elkaar beter gaan begrijpen en vinden. De bedrijven helpen aan de andere kant om hiervan een vertaling in lesmateriaal te maken zodat jongeren geënthousiasmeerd worden, maar vooral ook zodat andere leerkrachten de lesstof en het enthousiasme kunnen overnemen.

Financiën
De aanvraag betreft een subsidie ter hoogte van € 10.000. Deze subsidie wordt betaald uit de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt, intensivering ‘Technologiepact Helmond’.

  1. Techniekpromotie-event

Een tweede nieuw project binnen de intensivering van het ‘Technologiepact Helmond’ is het techniekevent. Dit event wordt georganiseerd ter ere van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout op 14 en 15 mei 2019. Tijdens dit event worden door de TU/e demonstraties gegeven van de voetbalrobot en de zorgrobot aan leerlingen uit het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs uit Helmond en Eindhoven. Ook wordt 3 dagen lang de Otib Technobil ingezet om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek (14 t/m 16 mei 2019). De Technobil is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven.

Financiën
De aanvraag betreft een subsidie ter hoogte van € 9.000. Deze subsidie wordt betaald uit de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt, intensivering ‘Technologiepact Helmond’.

 

Please follow and like us:
error