Helmond start met pilot Vroegsignalering van Schulden in Helmond

Om inwoners met financiële problemen sneller in beeld te krijgen startin Helmond de pilot vroegsignalering van schulden. Achterliggende gedachte is dat snel ingrijpen bij beginnende schulden veel problemen in de toekomst kan voorkomen. Vandaag tekende de gemeente samen met een grote groep maatschappelijke partners een convenant om de samenwerking voor dit project te bekrachtigen.

Partners
De gemeente slaat de handen in één met energiebedrijven Ennatuurlijk en Essent, drinkwaterbedrijf Brabant Water, zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en Zorg & Zekerheid en de woningcorporaties WoCom, Woonpartners, Volksbelang, Compaen en Bergopwaarts.

Vroeg Eropaf
Op maandag 25 november gaat de pilot voor een jaar van start in de wijk Helmond Noord. De pilot hanteert de werkwijze Vroeg Eropaf. We wachten niet totdat een inwoner zichzelf meldt, maar gaan actief naar inwoners toe die betalingsachterstanden hebben. Om dit mogelijk te maken leveren de deelnemende partijen maandelijks gegevens aan van hun Helmondse klanten met een betalingsachterstand van maximaal 100 dagen bij het meldpunt. Bij twee of meer betalingsachterstanden benaderen hulpverleners, van Schulddienstverlening en de maatschappelijk werkers uit de sociale teams, de inwoner en bieden ondersteuning aan. Wethouder Erik de Vries (armoedebestrijding) is blij met dat deze werkwijze nu ook in Helmond toegepast wordt: “Zo’n 150 gemeenten gebruiken deze aanpak al. Uit ervaring weten we dat vroeg ingrijpen bij schulden heel belangrijk is. Mensen vinden het vaak lastig om hulp te vragen. Als ze te lang wachten is de situatie al uit de hand gelopen. Door er veel vroeger bij te zijn kunnen we een heleboel ellende voorkomen. Ik hoop dan ook dat de pilot succesvol is en dat we die volgend jaar over heel Helmond kunnen uitrollen.”

De werkwijze Vroeg Eropaf wordt inmiddels in zo’n 150 gemeenten in Nederland gebruikt. Het benaderen van mensen gaat door middel van een huisbezoek. Ervaring elders leert dat het lukt om met zo’n 70% van de mensen die benaderd worden in gesprek te komen.

Please follow and like us:
error