Food Starter Helmond

Food Starter Helmond is een fysieke locatie met gedeelde faciliteiten waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Denk aan een volledig uitgeruste professionele keuken incl. koel- vriesmogelijkheden, verpakkingslijnen, logistieke voorzieningen etc. Daarnaast kunnen de ondernemers gebruik maken van een ondersteuningspakket bestaande uit o.a. workshops, seminars, mentorschap en advisering op velerlei gebieden zoals etikettering, milde scheiding en conservering, financiering (advisering in toegang tot kapitaal), product opschaling etc.

Food Starter Helmond biedt dus een voedingsbodem waar startende food ondernemers de mogelijkheden krijgen om zich sneller te ontwikkelen in nauwe samenwerking met overheid, bedrijfsleven en het onderwijs. Dit zonder de hoge investeringskosten waardoor het financiële risico voor hen kleiner wordt.

Rol gemeente Helmond
De gemeente Helmond ondersteunt het project voor 2 jaar middels een aanjaagsubsidie, inzet van uren en verstrekking van kennisvouchers. Het streven is dat Food Starter Helmond in het 3e jaar volledig zelfstandig functioneert en er een sterke koppeling is met het speerpunt Food Tech en Stichting Food Tech Brainport.

Financieel
De middelen die beschikbaar zijn voor Food Starter Helmond zijn reeds gealloceerd binnen de Werkgelegenheidsimpuls (vastgesteld op 21 november 2017). De gemeente Helmond draagt in totaal € 121.500,- bij aan het project. Dit bedrag bestaat uit een aanjaagsubsidie van € 30.000,- voor de eerste twee jaar en de overige middelen zijn beschikbaar voor de inzet van kennisvouchers. Deze kennisvouchers zullen voor een deel terecht komen bij Food Starter Helmond voor de inzet van kennis, kunde en netwerken en deels bij de aangesloten partners binnen het ecosysteem.

Het streven is om in september/oktober fysiek te starten met Food Starter Helmond. Op dit moment lopen nog enkele financieringsaanvragen. Daarnaast wordt er volop ingezet op de werving van ondernemers en het gebruiksklaar maken van de keukenfaciliteit (veranderingen in infrastructuur)

Please follow and like us: