Evenementensubsidie? Dien uw aanvraag vóór 1 december 2018 in

Organiseert u in 2019 een evenement en wilt u daarvoor een evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze uiterlijk vóór 1 december 2018 bij de gemeente ligt.

 U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

 Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. Dat vindt u op www.helmond.nl/subsidies. Daar leest u ook meer over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Daarnaast vraagt de gemeente u om een projectplan. Het projectplan is vormvrij, maar bevat wel een aantal vaste onderdelen. Bijvoorbeeld een begroting. 

Beoordeling evenement
Aan de hand van een beoordelingskader wordt bepaald of een evenement subsidie ontvangt en hoe hoog de bijdrage wordt. Dit kader is door de gemeente in overleg met diverse partijen uit de stad ontwikkeld. Het beoordelingskader werkt op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de subsidiebijdrage kan zijn.

Adviescommissie
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag en adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. Het college beslist of een organisator voor subsidie in aanmerking komt.

Basisevenementen en wijkevenementen
Voor basisevenementen (Stadscarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht, herdenking-bevrijdingsactiviteiten) en kleinere evenementen die plaatsvinden in de wijken, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere manier beoordeeld.

Website
Wilt u meer weten over het aanvragen van een evenementensubsidie en hoe deze wordt beoordeeld? Kijk dan op www.helmond.nl/subsidies.

Please follow and like us: