Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

De pilot heeft een looptijd van twee jaar. In deze periode bekijken Hermes en de provincie in samenwerking met de gemeente Helmond en het Reizigersoverleg Brabant hoe deze nieuwe dienst ervaren wordt en of deze kan worden geoptimaliseerd.

De voornaamste resultaten van de evaluatie van de eerste zes maanden van de pilot zijn:

  • Er reizen tot circa 85 mensen per dag met Bravo Het streven is om 175 reizigers per dag te vervoeren.
  • De gebruikers van Bravoflex zijn tevreden over deze nieuwe vervoersdienst. Gemiddeld beoordeelt bijna 85% van de reizigers de rit met Bravoflex als goed of zeer goed. Met name het persoonlijke contact met de chauffeurs wordt hoog gewaardeerd. De prijs van een rit en de gebruiksvriendelijkheid van de app zijn aandachtspunten.
  • De naar reizigers gecommuniceerde maximale wachttijd is 15 minuten. Met een gemiddelde wachttijd van zeven minuten voldoen vrijwel alle ritten aan dit criterium.

Bravoflex is op dit moment nog niet rendabel. Hermes bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de dienst verder te verbeteren en op lange termijn voldoende rendabel te maken. Zo wordt samen met de gemeente en de provincie bekeken of er efficiencyvoordelen te behalen zijn door integratie van (een deel van) het doelgroepenvervoer. We komen hier volgend jaar bij u op terug. Tevens wordt in overleg met ondernemers bekeken wat Bravoflex voor hen kan betekenen en wordt onderzocht op welke plekken extra haltes kunnen komen om voorzieningen in de stad beter bereikbaar te maken. Zo zijn er onlangs haltes toegevoegd bij Vita_Liek op de Julianalaan en op Suytkade bij het City Resort Hotel Helmond. Ook worden verschillende verbeteringen.

Wat is Bravoflex?
Bravoflex is een vervoersdienst met kleine bussen die via flexibele routes rechtstreeks van halte naar halte rijden, dus zonder overstap. Reizigers kunnen telefonisch, via een app en via een website een rit reserveren. Met de app heeft de reiziger realtime reisinformatie beschikbaar en kan hij/zij zien hoe laat de bus arriveert op de halte, waardoor men niet bij de bushalte hoeft te wachten. Belangrijk voordeel van Bravoflex is

bovendien dat ook wijken die eerder niet of nauwelijks openbaar vervoer hadden (bv Dierdonk) en de bedrijventerreinen BZOB, Groot Schooten en de Automotive Campus beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer.

Gezien het hogere serviceniveau betalen de reizigers meer dan het reguliere bustarief. In eerste instantie hadden provincie en vervoerder het voorstel om in 2018 al een bedrag van € 3,50 per rit te rekenen. Om de klant tegemoet te komen is destijds gekozen voor een tijdelijk lager bedrag van € 3,00. Nu de vervoerder het tarief vanaf december 2018 – zoals gepland – naar € 3,50 per rit verhoogt, hebben wij als college besloten het verschil (zo’n € 15.000) te compenseren en daarmee de ritprijs volgend jaar op hetzelfde niveau te houden. Dit draagt bovendien bij aan de mate waarin de twee jaren binnen de pilot met elkaar vergeleken kunnen worden.

Please follow and like us: