Er zullen voorlopig geen gifbuizen door Helmond gaan.

foto: google

Zojuist heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een Kamerbrief uitgestuurd over het buisleidingendossier. Hieronder kunt u deze brief downloaden.

De gemeente schrijft:

Als gemeente Helmond willen we u graag op de hoogte stellen van onze reactie op de Kamerbrief. Gaby van den Waardenburg (wethouder ruimte van de gemeente Helmond): ”De minister neemt een verstandig besluit, door zorgvuldigheid voor alles te laten gaan en deze procedure te beëindigen. Dat is precies wat wij voor ogen hadden met onze brief en daar zijn we heel blij mee. Daarnaast zijn we content dat we het tracé niet hoeven te vrijwaren voor andere ontwikkelingen. Punt van zorg blijft dat het indicatieve tracé Laarbeek-Susteren niet uit de structuurvisie wordt verwijderd. Wij zien niet in waarom het tracé toch in de structuurvisie moet blijven staan. Wij zien daarin vooral nadelen omdat er onduidelijkheid blijft bestaan voor bewoners en bedrijven. Wij hopen dat het Rijk alsnog bereid is om ook op dit punt aan bewoners en bedrijven zekerheid te bieden.”

Please follow and like us:
error