Drie locaties speelautomatenhallen

In de periode tussen 31 mei 2018 en 29 augustus 2018 zijn voor drie locaties in Helmond een aanvraag om exploitatievergunning (op grond van de APV) en omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingediend.

Het gaat om de locatie Watermolenwal 8, waar het bedrijf JVH Gaming BV onder de naam Jack’s Casino een solitaire speelautomatenhal wil vestigen en de locaties Scheepsboulevard 2 en Steenweg 17 waar het bedrijf Novomatic Netherlands onder de naam Casino Admiral Holland een speelautomatenhal als onderdeel van een leisure-complex wil vestigen.

Positieve beslissingen op vergunningaanvragen
Het aantal en de aard van de aangevraagde vergunningen past precies binnen het door uw raad gekozen maximumstelsel voor het vestigen van een speelautomatenhal. Op basis van de positieve inhoudelijke beoordeling van de vergunningaanvragen heeft de burgemeester op 26 november 2018 en ons college op 27 november 2018 besloten om de gevraagde exploitatie- respectievelijk omgevingsvergunningen te verlenen voor de duur van 10 jaar (gerekend vanaf het moment van vergunningverlening).

 

Please follow and like us: