College presenteert voorjaarsnota aan de gemeenteraad

Helmond groeit en bloeit. De stad profiteert van de economische groei. De werkloosheid is wederom gedaald en er komen steeds meer bedrijven naar deze regio. De gemeentelijke financiën zijn op orde. Dat beeld schetst de voorjaarsnota. Daarmee ligt er een solide basis om samen met inwoners en ondernemers te werken aan een economisch vitale, duurzame en sociale stad. Het college van B&W heeft deze vandaag aan de gemeenteraad aangeboden.  

Wethouder Jos van Bree van Financiën: “Helmond is financieel gezond en dat willen we ook blijven. Gezien de beperkte financiële ruimte zullen we behoedzaam moeten omgaan met nieuwe investeringen.”

Het uitgangspunt is dat ambities voor de stad hand in hand gaan met gezond financieel beleid. Hiervoor zijn in het coalitieakkoord spelregels afgesproken.

Het gaat economisch heel goed met Nederland en zeker ook in Helmond. De keerzijde is dat de economische groei bijvoorbeeld wel leidt tot hogere bouwkosten, ook voor projecten die de gemeente financiert. Daarnaast lopen de kosten in het sociaal domein in heel Nederland op, daarop moeten we voorbereid zijn en blijven. De ambities uit het coalitieakkoord blijven overeind, maar de kosten voor de gemeente lopen op.

Hooravond
Op 28 mei is er om 19.30 uur een hooravond voor inwoners, organisaties en bedrijven. Hier kan worden ingesproken over gewenste onderwerpen. U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 24 mei. Geef in uw mail uw naam en telefoonnummer door, het onderwerp uit de voorjaarsnota waarover u wilt inspreken en eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten spreektijd tijdens de hooravond. Op 11 juni besluit de gemeenteraad over de voorjaarsnota.

Please follow and like us:
error