Provinciale Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N279 vast

Provinciale Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N279 vast

Provinciale Staten hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten vastgesteld. Een provinciaal inpassingsplan is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N279 wordt verbouwing van de weg tussen Veghel en Asten planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat om een...
read more
Plan aanpak N279 Veghel-Asten klaar voor definitief besluit

Plan aanpak N279 Veghel-Asten klaar voor definitief besluit

Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility. Het Provinciaal Inpa...
read more
Gemeente Helmond heeft interesse in Tiny Forest

Gemeente Helmond heeft interesse in Tiny Forest

De provincie Noord-Brabant gaat zeven gemeenten helpen om Tiny Forests (mini bossen) aan te leggen. Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die grotendeels worden onderhouden door buurtbewoners. Het initiatief komt voort uit ee...
read more
Zuiniger omgaan met grondwatervoorraad

Zuiniger omgaan met grondwatervoorraad

We moeten zuiniger zijn op de kostbare diepe grondwatervoorraad in Brabant. Dat is de kern van het nieuwe grondwaterbeleid dat de provincie momenteel bespreekt met alle Brabantse bedrijven die grondwater onttrekken. Dat zijn de drinkwaterbedrijven Brabant Wate...
read more
Waterschappen

Waterschappen

Nu de droogte zo extreem lang aanhoudt, zetten de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant alles op alles om onherstelbare schade in de meest bijzondere natuurgebieden te voorkomen. De afgelopen weken hebbende waterschappen Aa en Maas en De Dommel...
read more
Veiligheidsmaatregelen langs spoor moeten beter

Veiligheidsmaatregelen langs spoor moeten beter

De provincie heeft bij elf Brabantse gemeenten een onderzoek verricht naar de veiligheidsmaatregelen langs het spoor, gelet op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten op bepaalde aspecten de veiligheid moeten verbeteren. D...
read more
Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279 Veghel – Asten ter inzage

Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279 Veghel – Asten ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant leggen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en Asten ter inzage. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de mileueffectrapportage met de effecten voor mens en natuu...
read more
Variabele afvalstoffenheffing leidt tot ruim 40% minder restafval

Variabele afvalstoffenheffing leidt tot ruim 40% minder restafval

In veel Brabantse gemeenten heerst discussie rondom diftar: een variabele afvalstoffenheffing. Inwoners van de gemeenten die diftar hanteren, blijken echter aanzienlijk minder huishoudelijk afval te produceren dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onder...
read more
Zuidelijke provincies bundelen krachten voor klimaat

Zuidelijke provincies bundelen krachten voor klimaat

Breda, 17 mei 2018 –  ‘IJsballen als hagelstenen in Brabant. Straten worden rivieren in Limburg en verzilting in Zeeland: wachten is geen optie! Het is hoog tijd dat we nog meer sámen gaan doen. Klimaattop Zuid wordt een bundeling van...
read more
Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant

Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant

Daling WW-uitkeringen, kansen in horeca Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag in april 2018 3% lager dan een maand geleden. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 23%. Vooral de horeca is een kansrijke sector voor...
read more