Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 maart. De gemeente is op deze twee dagen telefonisch niet bereikbaar. Stadswinkel Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op woensdagochtend 6...
read more
Herinrichting van de Mierloseweg

Herinrichting van de Mierloseweg

Medio maart starten de gemeente Helmond met de uitvoering van de herinrichting van de Mierloseweg. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Troelstrastraat tot aan de Houtse Parallelweg. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober gereed. Voorafgaand aa...
read more
In gesprek met wethouders

In gesprek met wethouders

Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de wijkwethouder graag naar uw verhaal....
read more
Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

De pilot heeft een looptijd van twee jaar. In deze periode bekijken Hermes en de provincie in samenwerking met de gemeente Helmond en het Reizigersoverleg Brabant hoe deze nieuwe dienst ervaren wordt en of deze kan worden geoptimaliseerd. De voornaamste...
read more
Renovatie Annawijk

Renovatie Annawijk

De kogel is door de kerk. Er kan gestart worden met de grootschalige aanpak van de Annawijk. Er is door wijkbewoners, gemeente Helmond en woningcorporatie woCom een handtekening gezet onder het WijkOntwikkelingsProgramma. Hierin staat in grote lijnen omschreve...
read more
Jeugdlintjes

Jeugdlintjes

Burgemeester Elly Blanksma  heeft in totaal vier jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.  Lintje 1 en 2 waren voor Jolijn Thijssen (10 jaar) en Rens van Onzenoort (9 jaar) van de Montessorischool....
read more
Maatregelen afsteken vuurwerk rond Oud en Nieuw

Maatregelen afsteken vuurwerk rond Oud en Nieuw

Het college van B&W heeft besloten de volgende maatregelen te nemen om overlast van consumentenvuurwerk aan te pakken: In samenwerking met politie en de stadswacht wordt het toezicht op het afsteken van vuurwerk, buiten de toegestane afsteektijden en op il...
read more
Nieuwe marktvisie voor Centrum Helmond

Nieuwe marktvisie voor Centrum Helmond

In overleg met vele betrokken partijen is er een nieuwe marktvisie voor het centrum van Helmond opgesteld. De nieuwe marktvisie is één van de uitwerkingen van het Centrumperspectief.  Wethouder Erik de Vries is blij met het resultaat: “De weekmarkt hoort....
read more
Helmond-Noord en Warande eerste wijken aanleg glasvezel

Helmond-Noord en Warande eerste wijken aanleg glasvezel

Supersnel internet en klaar voor de toekomst dankzij glasvezel. Vanaf volgende zomer is het zover voor de wijken Helmond-Noord en Warande. Want Glasvezel Helmond B.V. verwacht in deze wijken als eerste het open glasvezelnetwerk aan te leggen in het eerste...
read more
Intensivering Technologiepact

Intensivering Technologiepact

De vraag naar technisch geschoold personeel is hoog. Om de druk op onze regionale arbeidsmarkt te verminderen en economische groeikansen te kunnen blijven benutten wordt op allerlei niveaus van lokaal tot landelijk door velen hard gewerkt aan het stimuleren va...
read more
1 2 3 42