Burgemeester kan pand sluiten bij vinden van productiemiddelen drugs

Op 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd. Burgemeesters kunnen daardoor ook panden sluiten waar voorwerpen of stoffen worden gevonden die duidelijk bestemd zijn voor het telen of produceren van drugs. De Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren hebben deze uitbreiding nu officieel vastgelegd in hun lokale beleidsregels.

De Peelgemeenten werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De gemeenten zijn tevreden met de verruiming van de Opiumwet, omdat het kan helpen in de aanpak tegen de productie en de distributie van drugs. Burgemeester Blanksma, voorzitter van de Peelgemeenten: ‘Onze gemeenten worden regelmatig geconfronteerd met de problematiek rondom drugs. Deze verruimde maatregel geeft meer mogelijkheden om de zeer nadelige en vaak gevaarlijke effecten van de productie en distributie van handel in, en het gebruik van drugs tegen te gaan. De maatregel sluit aan bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en leefbaarheid binnen Peelland.’

Door de Wet Damocles hadden burgemeesters al de bevoegdheid om op grond van artikel 13b Opiumwet een pand tijdelijk te sluiten als er soft- en/of harddrugs verkocht, afgeleverd of verstrekt wordt, dan wel daartoe aanwezig is.

Please follow and like us:
error