Bewoners bijgepraat over de nieuwe inrichting van De Waart

Donderdagavond 28 november jl. hebben Woonpartners en gemeente Helmond de bewoners van De Waart geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden in de wijk: renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte. Ook werd er een inkijkje gegeven in de nieuwbouwplannen. Zo’n 25 bewoners hebben de avond bezocht, de presentatie gezien en vragen kunnen stellen. Het was een zinvolle bijeenkomst, voor alle partijen. Iedereen is weer bijgepraat.

Over de ‘nieuwe’ De Waart

Aandachtsgebieden

In 2016 hebben de betrokken partijen, waaronder de bewoners, een aantal aandachtsgebieden vastgesteld voor De Waart, namelijk: sociaal maatschappelijk, wonen, stedenbouwkundige structuur, veiligheid en inrichting openbare ruimte. Om de herinrichting van de wijk tot een succes te maken, werken de partijen nauw samen en worden er momenten gecreëerd waarop bewoners hun informatie kunnen halen én brengen. De bewonersinformatiebijeenkomst is hiervan een goed voorbeeld.

Renovatie

De renovatie ging in 2017 van start. Inmiddels zijn 138 bestaande huurwoningen zowel aan de buiten- als de binnenzijde gerenoveerd. Het verbeteren van badkamers, toiletten en keukens, plaatsen van mechanische ventilatie, opknappen van gevels en het (daar waar nodig) vervangen en/of schilderen van kozijnen zijn voorbeelden van wat er allemaal is aangepakt. De renovatie is nagenoeg afgerond.

Nieuwbouw

Naast renovatie staat er ook nieuwbouw op de planning. Eind 2020 staat de bouw van circa 36 appartementen aan de Torenstraat gepland. Appartementen met twee slaapkamers, geschikt voor één- en tweepersoons huishoudens in alle leeftijdsklassen. Om te kunnen bouwen moet de Gaviolizaal, die nu op de plek van de toekomstige nieuwbouw staat, eerst worden gesloopt. Als alles volgens planning verloopt, wordt het appartementencomplex medio 2022 opgeleverd.

Aan de Watermolenwal verschijnen in de toekomst zo’n 90 tot 100 woningen. In de komende periode wordt het woonprogramma op basis van de behoefte nader vastgesteld door Woonpartners en afgestemd met de gemeente Helmond. Het plan bestaat uit een woongebouw met 4 bouwlagen en een hoogteaccent tot 7 bouwlagen tegenover de bibliotheek en het Havenpark. De start van deze bouw staat eind 2021 op de planning. Voorafgaand aan de uitvoering wordt de Citysporthal gesloopt. De oplevering zal, afhankelijk van de benodigde bouwtijd, in 2023 of 2024 plaatsvinden.

Herinrichting openbare ruimte
Zodra de renovatie van de woningen klaar is, start de gemeente Helmond met de herinrichting van de openbare ruimte. Het gebied rondom de reeds gerenoveerde woningen is hierbij als eerste aan de beurt. Hiervoor wordt eerst een schetsontwerp gemaakt. In het eerste kwartaal van 2020 wordt dit ontwerp besproken met de bewoners. De reacties van de bewoners worden daarna verwerkt in een definitief ontwerp, waarna eind 2020 gestart wordt met de uitvoering.

Vervolgens is de openbare ruimte rondom de Matthijs Vermeulenstraat aan de beurt. Zodra de nieuwbouwwoningen aan de Torenstraat en Watermolenwal gereed zijn, gaat de gemeente ook daar de openbare ruimte inrichten. “Als gemeente gaan we net zoals Woonpartners investeren in de wijk. Komend jaar gaan we graag met bewoners in gesprek over hun wensen over de openbare ruimte. Ik vind het belangrijk dat de bewoners vanavond zijn meegenomen bij de laatste ontwikkelingen in de wijk”, aldus wethouder Gaby van den Waardenburg.

Communicatie
Tijdens de bewonersbijeenkomst van afgelopen donderdag werden tal van vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de gemeente, Woonpartners en het architectenbureau. Er werden ideeën uitgewisseld en er was ruimte om persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan. Kortom: een geslaagde bijeenkomst. André Verberne onderschrijft dit: “Ik heb een goed gevoel bij de informatieavond. Het is een belangrijk onderdeel van gezamenlijk werken aan Helmond: bewoners, de gemeente en Woonpartners.”

Please follow and like us:
error