AUTOMAATJE BLIJFT IN HELMOND

Samen met het CDA heeft de fractie van 50PLUS Helmond geijverd voor het behoud van het AutoMaatje in Helmond.

Deze voorziening dreigde in juni 2019 te moeten stoppen als gevolg van de beëindiging van de verleende subsidie

In de strijd tegen eenzaamheid heeft het AutoMaatje een belangrijke functie.

Ruim 1.000.000 mensen in Nederland raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk. Bij ANWB Automaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB Automaatje Helmond toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk kunnen ook de minder mobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin zeker nu de donkere dagen voor kerst weer voor de deur staan. De vrijwilliger begeleid u eventueel tot waar u moet zijn ziekenhuis, kapper enz. En maakt altijd wel een gezellig praatje met u.

In de raadsvergadering van 21 mei 2019 hebben de beide fracties een motie ingediend om te realiseren dat de voorziening niet zou stoppen en dat AutoMaatje een vast onderdeel in het pakket van vervoer zou worden. Na een lange discussie is de motie aangehouden omdat wethouder Harry van Dijk aangaf in gesprek te gaan met de betrokken partners om naar oplossingen te zoeken.

Gisteravond 26 november 2019 bij de aanvang van de commissievergadering Inwoners kwam wethouder van Dijk met de mededeling dat het college besloten had de doorstart van AutoMaatje mogelijk te maken na en in overleg met de LEV groep. De middelen daarvoor werden gevonden binnen de financiële verhoudingen tussen de Lev groep en de gemeente Helmond.

50PLUS Helmond is bijzonder in zijn nopjes met de doorstart van deze belangrijke voorziening teneinde bij te dragen aan het verminderen van eenzaamheid onder Helmondse burgers.

Een voorziening welke in veel ons omringende gemeenten ook een vaste plek in het maatschappelijk bestel heeft gekregen.

Please follow and like us:
error