Havenpark Helmond vol “Goeikes”

Havenpark Helmond vol “Goeikes”

Het Havenpark in Helmond is de hele maand december omgetoverd tot een plek vol “Goeikes”. Het merendeel van de foto’s, gemaakt voor het boek “Goeikes – Helmonders in beeld” is daar deze maand te zien. De expositie is bedoeld voor...
read more
Kies Helmonder van het jaar 2018

Kies Helmonder van het jaar 2018

Genomineerden ‘Helmonder van het Jaar 2018’ bekend De jury van de Helmonder van het Jaar verkiezing maakt onder voorzitterschap van Paul van Rijn, directievoorzitter Rabobank Helmond, de drie genomineerden voor 2018 bekend. Tommie Niessen, Peggy van de Vij...
read more
Drie locaties speelautomatenhallen

Drie locaties speelautomatenhallen

In de periode tussen 31 mei 2018 en 29 augustus 2018 zijn voor drie locaties in Helmond een aanvraag om exploitatievergunning (op grond van de APV) en omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingediend. Het gaat om...
read more
Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

De pilot heeft een looptijd van twee jaar. In deze periode bekijken Hermes en de provincie in samenwerking met de gemeente Helmond en het Reizigersoverleg Brabant hoe deze nieuwe dienst ervaren wordt en of deze kan worden geoptimaliseerd. De voornaamste...
read more
Renovatie Annawijk

Renovatie Annawijk

De kogel is door de kerk. Er kan gestart worden met de grootschalige aanpak van de Annawijk. Er is door wijkbewoners, gemeente Helmond en woningcorporatie woCom een handtekening gezet onder het WijkOntwikkelingsProgramma. Hierin staat in grote lijnen omschreve...
read more
Jeugdlintjes

Jeugdlintjes

Burgemeester Elly Blanksma  heeft in totaal vier jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.  Lintje 1 en 2 waren voor Jolijn Thijssen (10 jaar) en Rens van Onzenoort (9 jaar) van de Montessorischool....
read more
Actie om jongeren te wijzen op gevaren telefoongebruik tijdens fietsen

Actie om jongeren te wijzen op gevaren telefoongebruik tijdens fietsen

Je drukt op de knop van een verkeerslicht en ineens hoor je muziek uit de Spotify-playlist van Tommy-Boy Kulkens. Hij verongelukte op 13-jarige leeftijd tijdens het fietsen omdat hij met zijn telefoon bezig was. Om fietsers te wijzen op de...
read more
Maatregelen afsteken vuurwerk rond Oud en Nieuw

Maatregelen afsteken vuurwerk rond Oud en Nieuw

Het college van B&W heeft besloten de volgende maatregelen te nemen om overlast van consumentenvuurwerk aan te pakken: In samenwerking met politie en de stadswacht wordt het toezicht op het afsteken van vuurwerk, buiten de toegestane afsteektijden en op il...
read more
Nut en noodzaak van onafhankelijke lokale publieke media “Het verhaal van Helmond vertellen”

Nut en noodzaak van onafhankelijke lokale publieke media “Het verhaal van Helmond vertellen”

Tijdens de vierenzestigste editie van Kunstlokaal 42 gaan we in discussie over het belang  van lokale publieke media. Over nut en noodzaak van onafhankelijk nieuws op radio, televisie en internet, specifiek voor en door Helmonders.  Alle geïnteresseerde inw...
read more
Evenementensubsidie? Dien uw aanvraag vóór 1 december 2018 in

Evenementensubsidie? Dien uw aanvraag vóór 1 december 2018 in

Organiseert u in 2019 een evenement en wilt u daarvoor een evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze uiterlijk vóór 1 december 2018 bij de gemeente ligt.  U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12...
read more