AED netwerk

Op 30-05-2017 heeft de raad unaniem ingestemd met  de realisatie van een dekkend AED-netwerk in Helmond. AED staat voor Automatische externe defibrilator.

Pilot Mierlo-Hout
Eind 2016 startte een pilot in Mierlo-hout om in deze wijk een dekkend AED-netwerk te realiseren. Wijkbewoners hebben zich toen volop ingezet om burgerhulpverleners te werven en strategische ophanglocaties voor de AED’s te vinden. Dat lukte. Op 25 oktober 2017 zijn de AED’s in Mierlo-Hout officieel in gebruik genomen en sindsdien heeft de wijk een goed werkend en dekkend AED-netwerk. De ervaringen die we hebben opgedaan in Mierlo-Hout gebruiken we voor de uitrol in de rest van Helmond.

Brouwhuis en Rijpelberg
Sinds 2017 hebben diverse inwoners het initiatief genomen om in de eigen wijken voldoende burgerhulpverleners te werven en een dekkend AED-netwerk van de grond te krijgen. De wijken Brouwhuis en Rijpelberg zijn op dit moment het verst gevorderd in het werven en opleiden van burgerhulpverleners en het vinden van ophanglocaties voor de AED’s. Zo hebben zich in totaal voor beide wijken inmiddels 168 mensen aangemeld als (potentiële) burgerhulpverlener, waarvan 69 inmiddels zijn opgeleid en 42 al in het bezit waren van een certificaat. Vanaf 8 juni 2018 is de organisatie QRS begonnen met het ophangen van de AED’s. Binnen enkele weken/maanden hebben Brouwhuis en Rijpelberg daarmee een dekkend AED-netwerk.

Andere wijken
Op dit moment zijn ook de wijken Helmond-Noord, Helmond-Oost, Dierdonk, Stiphout en Brandevoort actief bezig om burgerhulpverleners te werven en een dekkend AED-netwerk van de grond te krijgen. Indien inwoners van Helmond ook in hun wijk een dekkend AED-netwerk willen, dan kunnen zij daarvoor contact opnemen met de gemeente via AED@helmond.nl. De gemeente helpt de inwoners om een dergelijk netwerk van de grond te krijgen, verbindingen te leggen met andere initiatiefnemers en uiteindelijk de kosten voor aanschaf en onderhoud van de AED’s en het opleiden van burgerhulpverleners voor haar rekening nemen.

Please follow and like us: