“Achter de voordeur” ook in de Annawijk.

Het project ‘Achter de voordeur’ vindt al plaats in de Leonardusbuurt en Helmond-West. Op korte termijn start het project tevens in de Annawijk. Doel is om, middels ’t ophalen van persoonlijke vragen van mensen tijdens huisbezoeken, de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Ervaringen met deze pilot en de resultaten van de vervolgaanpak tonen de meerwaarde aan om deze aanpak, op maat, ook in andere wijken in te zetten. In 2018-2020 wordt in de Waart op eenzelfde wijze het project ‘Achter de voordeur’ gestart.

Aanleiding
Inmiddels zijn de bewoners van de Waart op de hoogte van de renovatieplannen in hun buurt en is het ruimtelijke ontwikkelingsplan voor de Waart klaar. Nu duidelijk is wat er staat te gebeuren op fysiek vlak, kan ook maatschappelijk gebouwd worden. De aanpak ‘Achter de Voordeur’ heeft getoond hier een goede methode voor te zijn. Er worden 160 huisbezoeken afgelegd in de wijk. Het project omvat de Waart, de Matthijs Vermeulenstraat en het Waartplein. De kosten voor het project bedragen € 65.750,-.

Werkwijze
De werkwijze die wordt gevolgd in het Achter de Voordeur-project in de Waart is vergelijkbaar met de (brede inzet-)werkwijze zoals eerder ingezet in de Leonardusbuurt en Helmond-West en binnenkort ook in de Annawijk. Een kernteam bestaande uit medewerkers van de LEVgroep, de woningbouwvereniging (Woonpartners) en de politie gaan met bewoners in gesprek over verschillende thema’s, zoals wonen, zorg en welzijn en werken. De coördinator (LEVgroep) zorgt voor de afstemming binnen het kernteam, draagt zorg voor de procesvoortgang inzake de te behalen resultaten en doet een jaarlijkse verantwoording hierover.

Sociale stad
Het project wordt geïnitieerd vanuit het Strategisch Programma Sociale Stad. Dit programma wil op individueel niveau bereiken dat bewoners maximaal kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Op het niveau van buurten, wijken en de stad is de doelstelling het versterken van de sociale basis. Het Achter de Voordeur project sluit aan bij deze doelstellingen. De doelstellingen van het project zijn namelijk het ertoe bijdragen dat bewoners van deze wijk kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen en het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale basis in de Waart. Aan deze doelstellingen wordt gewerkt door enerzijds persoonlijke vragen van mensen op te halen en hier actief op in te zetten, en anderzijds door bewoners te stimuleren actief te worden in de wijk.

Please follow and like us:
error