Aanvragen Koninklijke Onderscheiding voor Koningsdag 2020 


Foto: PressVisuals.com

Ieder jaar reikt de burgemeester volgens goede traditie een Koninklijke onderscheiding uit aan inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze samenleving. De burgemeester van Helmond roept daarom op geschikte kandidaten voor Koningsdag 2020 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.

Wie kunnen onderscheiden worden?

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de hoofdfunctie(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit hoofde van de betreffende organisatie of instelling.

Aanvraagprocedure

Bent u van mening dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, inclusief een voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl  vindt u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. U kunt het geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl . Een decoratievoorstel kunt u ook per post versturen ter attentie van: de Burgemeester van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het adviesorgaan, Kapittel voor de Civiele Orden, toetst alle ingediende aanvragen.

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2019 bij ons binnen te zijn.

Informatie

Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh, bij de heer J. Couwenberg via telefoonnummer 0492 – 587140 of via www.lintjes.nl.

Please follow and like us:
error