1e actie in het veiligheidsrisicogebied in Helmond.

Vanaf 15 maart tot en met 15 september is een deel van de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bevindt u zich in deze periode in dit gebied, dan kan het zijn dat u preventief gefouilleerd wordt. U hoeft daarvoor geen verdachte te zijn. In overleg met het Openbaar Ministerie en de politie heeft burgemeester Blanksma deze maatregel genomen. Doel is om hiermee harder op te treden tegen de georganiseerde handel in harddrugs en illegaal wapenbezit.
Op vrijdag 15 maart 2019 vanaf 22:00 uur tot zaterdag 16 maart 2019 03:00 uur is er door de politie voor de 1e keer een grote controle gehouden voor het doorzoeken van goederen, voertuigen en kleding van personen.

De controle werd gehouden op de Heistraat te Helmond ter hoogte van de Lidl supermarkt.
Er werden ongeveer 80 voertuigen doorzocht en 100 personen gefouilleerd. Iedereen werkte netjes mee tijdens de controle. Er werden een lifehammer (in het veiligheidsrisicogebied wordt dit gezien als wapen) en een kleine hoeveelheid amfetamine aangetroffen. Verder werden er geen bijzonderheden aangetroffen en er werden geen aanhoudingen verricht.

Komende half jaar zullen er vaker van dit soort controles gaan plaats vinden… Omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied hebben wij deze extra bevoegdheid. Dat betekent Niet meewerken = aanhouden. Dus wees gewaarschuwd!

Tijdens de controle hebben we zeer veel positieve reacties gekregen van de personen die aan de controles onderworpen werden! Een veel gemaakte opmerking was: “dit moeten jullie vaker doen!”. Het gros van de gecontroleerde personen was al bekend met de actie. Zij hadden als inwoner van het gebied een informatiebrief ontvangen.

Bron: Politie Helmond

Please follow and like us:
error