Financiële ondersteuning

windmolensFinanciële ondersteuning op weg naar een klimaatneutrale stad

Duurzaamheidsfonds voor groene initiatieven in Helmond

Eind 2015 is de Helmondse Versnellingsagenda Duurzaamheid vastgesteld. Een agenda van, voor en door de stad met een helder doel: Helmond klimaatneutraal in 2035. Sommige projecten uit die Versnellingsagenda worden al volop uitgevoerd; anderen staan in de steigers. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar aanvullende duurzame ideeën. Om nóg meer gebruik te maken van de kracht en creativiteit van de stad, is er een speciaal Duurzaamheidsfonds in het leven geroepen. Helmonders met een concreet duurzaam idee kunnen een beroep doen op dat fonds voor een financiële bijdrage van maximaal € 50.000,-. De totale omvang van het Duurzaamheidsfonds bedraagt € 500.000,-.

Welke ideeën komen in aanmerking?
Wethouder Paul Smeulders van Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken: “In Helmond zijn er talloze mensen, verenigingen en organisaties met goede, duurzame ideeën. Soms voeren ze die ideeën helemaal zelf uit. Maar soms hebben die ideeën wat hulp nodig, zoals een financieel steuntje in de rug. Voor die ideeën is het Duurzaamheidsfonds bedoeld.” Initiatieven die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds, moeten voortkomen uit de Versnellingsagenda Duurzaamheid, een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstelling ‘Helmond Klimaatneutraal in 2035’ of vallen binnen de duurzaamheidskapitalen People, Planet of Profit.

Cofinanciering
Als gemeente ondersteunen we dit soort initiatieven met een éénmalige financiële bijdrage in de vorm van een incidentele subsidie, met een maximum van € 50.000,- per initiatief. Daarbij is een bepaalde mate van cofinanciering wel vereist, omdat we het belangrijk vinden dat initiatieven breed gedragen worden – zowel inhoudelijk als financieel:

  • Bij aanvragen tot € 1.000,- is geen cofinanciering nodig
  • Bij aanvragen tussen € 1.000,– en € 5.000,– is er tenminste 25% cofinanciering nodig.
  • Bij aanvragen tussen € 5.000,– en € 25.000,– is er tenminste 50% cofinanciering nodig.
  • Bij aanvragen van meer dan € 25.000,– is tenminste 75% cofinanciering nodig.

Hoe aanvragen?
Heeft u een duurzaam idee, en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds? Stuur dan een mailtje naar g.de.kort@helmond.nl. U ontvangt dan een formulier waarop u uw idee verder kunt toelichten, zodat wij kunnen toetsen of het ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde criteria. Daarnaast ontvangt u een afschrift van de nadere subsidieregels aan de hand waarvan de gemeente alle aanvragen toetst.

Please follow and like us:
error

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *