826 extra opvangplekken voor asielzoekers

asielzoekers 1Taakstelling opvang in De Peel nagenoeg rond

Alle Brabantse gemeenten kregen van de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk de vraag om voor 15 mei een regionaal plan te maken voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. De Peelgemeenten hebben inmiddels hun plan van aanpak bij de Commissaris ingediend. De uitwerking hiervan is nu aan de afzonderlijke gemeenten.

De zes Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) staan samen voor een opgave voor de realisatie van 826 extra opvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting van 501 statushouders in 2016. Burgemeesters en wethouders van de Peelgemeenten zijn gezamenlijk met deze opgaven aan de slag gegaan.

Opgaven

De gemeenten verwachten aan de taakstelling voor de huisvesting van 501 statushouders in 2016 te kunnen voldoen. Zij hebben elk goede afspraken met de woningcorporaties in hun gemeente. Voorgaande jaren is ook telkens aan de taakstellingen voldaan. De Peelgemeenten verwachten ook dat zij in 2016 nagenoeg kunnen voldoen aan de opgave om 826 extra opvangplekken voor vluchtelingen in de regio te realiseren. Voor de jaren 2017 en verder liggen er nog uitdagingen.

Gezamenlijkheid

Burgemeester Hilko Mak van Deurne is door de Commissaris van de Koning gevraagd als voorzitter van regio De Peel: “We zijn gezamenlijk opgetrokken om de vraag van de Commissaris te beantwoorden. In goed overleg hebben we met elkaar bekeken wat onze opgaven zijn en of we daar invulling aan kunnen geven. Elke gemeente gaat nu aan de slag met de uitwerking hiervan. Op het moment dat er concrete plannen zijn, zullen zij daarover communiceren met hun inwoners.”

bron: Peelgemeenten

 

Please follow and like us:
error

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *