Plustaken Veilig thuis

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor iedereen: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen die zelf slachtoffer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of mensen die zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Veilig Thuis heeft in samenwerking met gemeenten een plustakenpakket ontwikkeld. Hierin zijn taken beschreven bovenop de wettelijke taken van Veilig Thuis. Het gaat om drie taken:
1. Ruimte om voorlichting te geven
2. Deskundigheidsbevordering
3. Samenwerking met de sociale teams

Vanaf september gaat Helmond alle beschikbare plustaken afnemen voor de periode van een jaar. Daarna volgt een evaluatie en verdere besluitvorming. Deze plustaken worden voor een bedrag van € 180.163,50 gefinancierd uit het Programma Sociale Stad.

Voorheen was het alleen mogelijk om telefonisch advies te vragen bij Veilig Thuis. Na het afnemen van deze plustaak kunnen wijkteams Veilig Thuis bijvoorbeeld ook vragen om aan te sluiten bij een werkoverleg bij het thema hoe ga ik in gesprek met een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt. Andersom kan Veilig Thuis zo ook beter aansluiten bij de werkwijze van de Sociale Teams in Helmond.