2.62Helmond

maandag, 18 februari 2019

Socialmedia

Socialmedia

header image

Lodewijk den Breejen op kandidatenlijst Water Natuurlijk Aa en Maas

Onlangs heeft de ALV van Water Natuurlijk Brabant de kandidatenlijst voor waterschap Aa en Maas vastgesteld. De waterschapverkiezingen zijn tegelijk met de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, zit nu met 6 personen in het Algemeen Bestuur van Aa en Maas. Men vormt…

Havenpark Helmond vol “Goeikes”

Het Havenpark in Helmond is de hele maand december omgetoverd tot een plek vol “Goeikes”. Het merendeel van de foto’s, gemaakt voor het boek “Goeikes – Helmonders in beeld” is daar deze maand te zien. De expositie is bedoeld voor mensen uit Helmond en daarbuiten en laat zien wat de…

Kies Helmonder van het jaar 2018

Genomineerden ‘Helmonder van het Jaar 2018’ bekend De jury van de Helmonder van het Jaar verkiezing maakt onder voorzitterschap van Paul van Rijn, directievoorzitter Rabobank Helmond, de drie genomineerden voor 2018 bekend. Tommie Niessen, Peggy van de Vijfeijken en Aukje Kuypers maken kans om de Helmonder van het Jaar 2018…

Drie locaties speelautomatenhallen

In de periode tussen 31 mei 2018 en 29 augustus 2018 zijn voor drie locaties in Helmond een aanvraag om exploitatievergunning (op grond van de APV) en omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingediend. Het gaat om de locatie Watermolenwal 8, waar het bedrijf JVH Gaming BV…

Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

De pilot heeft een looptijd van twee jaar. In deze periode bekijken Hermes en de provincie in samenwerking met de gemeente Helmond en het Reizigersoverleg Brabant hoe deze nieuwe dienst ervaren wordt en of deze kan worden geoptimaliseerd. De voornaamste resultaten van de evaluatie van de eerste zes maanden van…

Renovatie Annawijk

De kogel is door de kerk. Er kan gestart worden met de grootschalige aanpak van de Annawijk. Er is door wijkbewoners, gemeente Helmond en woningcorporatie woCom een handtekening gezet onder het WijkOntwikkelingsProgramma. Hierin staat in grote lijnen omschreven wat er de komende jaren gaat gebeuren in de wijk. Niet alleen…

Jeugdlintjes

Burgemeester Elly Blanksma  heeft in totaal vier jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.  Lintje 1 en 2 waren voor Jolijn Thijssen (10 jaar) en Rens van Onzenoort (9 jaar) van de Montessorischool.  Samen met Rens van Onzenoort heeft Jolijn een leeskussenactie gehouden in…

Actie om jongeren te wijzen op gevaren telefoongebruik tijdens fietsen

Je drukt op de knop van een verkeerslicht en ineens hoor je muziek uit de Spotify-playlist van Tommy-Boy Kulkens. Hij verongelukte op 13-jarige leeftijd tijdens het fietsen omdat hij met zijn telefoon bezig was. Om fietsers te wijzen op de gevaren van telefoongebruik op de fiets, staan er vanaf 22…

Maatregelen afsteken vuurwerk rond Oud en Nieuw

Het college van B&W heeft besloten de volgende maatregelen te nemen om overlast van consumentenvuurwerk aan te pakken: In samenwerking met politie en de stadswacht wordt het toezicht op het afsteken van vuurwerk, buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal (knal)vuurwerk, verscherpt. Er wordt een app ontwikkeld waarin bewoners kunnen…