In Brouwhuis meer geurhinder dan gemiddeld in Helmond

Onderzoek van de GGD wijst uit dat in Brouwhuis meer hinder van geuroverlast wordt ervaren dan elders in Helmond. Vooral industrie en bedrijven worden daarbij als oorzaak aangewezen. Van de respondenten die meegedaan hebben met de enquête hoe de inwoners geïnformeerd willen worden over de overlast ervaart een veel groter deel geuroverlast dan uit de enquête van de GGD (2016, N=96) naar voren kwam. Waarschijnlijk hebben inwoners die overlast ervaren van geur vaker aan de enquête meegedaan dan degene die geen overlast ervaren. Wel weten we dat inwoners uit de buurten dichterbij BZOB (Brouwhuis Dorp en Kloostereind) relatief vaak aan de enquête hebben meegedaan.

Meeste geurhinder van industrie en bedrijven In deze enquête is aan inwoners van Brouwhuis gevraagd van welke bronnen men de meeste geurhinder ervaart. Hieruit blijkt dat inwoners van Brouwhuis de meeste geuroverlast hebben van industrie en bedrijven. Conform de GGD enquête is apart ook gevraagd naar de opslag/productie van veevoer. Ook hier ervaart men relatief vaak hinder van, maar dit is niet de enige bedrijfstak die geuroverlast veroorzaakt.

Zeven op de tien inwoners van Brouwhuis weet dat hij geurklachten van bedrijven bij de MKC kan melden Iedereen die geur- of stankoverlast van bedrijven en industrie ervaart, kan hiervan melding maken bij de MilieuKlachtenCentrale (MKC) van de provincie Noord-Brabant. De meerderheid van de respondenten weet dit.

Communicatie over geuroverlast in Brouwhuis krijgt gemiddeld een 5 Bijna de helft van het aantal respondenten geeft een onvoldoende aan de communicatie omtrent de geuroverlast. De 60-plussers zijn het meest positief over de communicatie. De helft van de respondenten van 60 jaar of ouder geeft een voldoende, waarvan 1 op de 5 een rapportcijfer van 8 tot 10 geeft.

CONCLUSIE: Inwoners van Brouwhuis ervaren meer hinder van geuroverlast dan in de rest van Helmond. Geuroverlast van industrie en bedrijven wordt daarbij het vaakst als oorzaak aangewezen. De MilieuKlachtenCentrale (MKC) van de provincie Noord-Brabant is bij het merendeel van de inwoners bekend. Communicatie over geuroverlast in Brouwhuis krijgt gemiddeld een 5. Men mist met name de communicatie vanuit de gemeente. Inwoners willen breed geïnformeerd worden over verschillende facetten van geuroverlast. Het liefst via De Corridor en/of nieuwsbrief. Als tip geven zij mee: “KOM IN ACTIE OM DE GEUROVERLAST AAN TE PAKKEN!”