Forse toename eikenprocessierups in Helmond

Dit jaar is er in Helmond, net als in de rest van Nederland, een forse toename van het aantal eikenprocessierupsen. Door de hoge temperaturen verloopt de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen snel. De afgelopen week zijn op veel plaatsen de eerste rupsen met brandharen aangetroffen. De gemeente doet er alles aan om de rups te bestrijden. Preventief in het voorjaar door de rupsen te bespuiten. Daarnaast haalt de gemeente de rupsen en nesten weg naar aanleiding van meldingen door inwoners.

Irritaties
Om irritatie te voorkomen moeten mensen elk contact met de rupsen en de resten ervan vermijden. De reacties verschillen van persoon tot persoon zeer sterk. Over het algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts. De overlast is het grootst vanaf begin juni en kan aanhouden tot in juli.

Biologische bespuiting
De gemeente besproeit de eikenbomen preventief in het voorjaar met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Door de rups elk jaar actief te bestrijden was er jarenlang een duidelijke afname van de aanwezigheid van de rupsen. Door het extreem warme weer is er dit jaar een explosieve groei. De gemeente heeft dit jaar nu al 200 meldingen ontvangen, ten opzichte van 35 meldingen voor het gehele vorige seizoen.

Melden van nesten
De gemeente bestrijdt de rupsen door de nesten te laten plukken en/of weg te zuigen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Nesten kunnen telefonisch worden gemeld bij het Klant Contact Center via telefoonnummer 14 0492 of digitaal via www.helmond.nl. Ook nesten in particuliere eikenbomen kunnen worden gemeld. De gemeente probeert de gemelde nesten binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Het wordt zeer afgeraden om zelf nesten te verwijderen.