3.4Helmond

woensdag, 12 december 2018

Socialmedia

Socialmedia

header image

Secret Santa’s gezocht in Helmond

December is begonnen. Dat betekent voor velen lekker eten en gezelligheid. Maar helaas zijn er ook mensen die niet zo’n fijne maand tegemoet gaan. Zo’n 23.133 volwassen inwoners van Helmond voelen zich bijvoorbeeld wel eens eenzaam! Daarom roept Helmondvoorelkaar alle inwoners op om iets voor een ander te doen tijdens de…

Provinciale Staten stellen Provinciaal Inpassingsplan N279 vast

Provinciale Staten hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten vastgesteld. Een provinciaal inpassingsplan is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N279 wordt verbouwing van de weg tussen Veghel en Asten planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat om een investering van € 265 miljoen. De fracties van VVD, CDA,…

Kerstpakket actie Stichting Lief

Ook dit jaar houdt Stichting LIEF voor alweer het 5e jaar een kerstpakketten actie. Deze actie is bedoeld om mensen met een laag inkomen, eenzame ouderen en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een mooi pakket te kunnen aanbieden met de kerstdagen. Na het grote succes van…

Lodewijk den Breejen op kandidatenlijst Water Natuurlijk Aa en Maas

Onlangs heeft de ALV van Water Natuurlijk Brabant de kandidatenlijst voor waterschap Aa en Maas vastgesteld. De waterschapverkiezingen zijn tegelijk met de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, zit nu met 6 personen in het Algemeen Bestuur van Aa en Maas. Men vormt…

Havenpark Helmond vol “Goeikes”

Het Havenpark in Helmond is de hele maand december omgetoverd tot een plek vol “Goeikes”. Het merendeel van de foto’s, gemaakt voor het boek “Goeikes – Helmonders in beeld” is daar deze maand te zien. De expositie is bedoeld voor mensen uit Helmond en daarbuiten en laat zien wat de…

Kies Helmonder van het jaar 2018

Genomineerden ‘Helmonder van het Jaar 2018’ bekend De jury van de Helmonder van het Jaar verkiezing maakt onder voorzitterschap van Paul van Rijn, directievoorzitter Rabobank Helmond, de drie genomineerden voor 2018 bekend. Tommie Niessen, Peggy van de Vijfeijken en Aukje Kuypers maken kans om de Helmonder van het Jaar 2018…

Drie locaties speelautomatenhallen

In de periode tussen 31 mei 2018 en 29 augustus 2018 zijn voor drie locaties in Helmond een aanvraag om exploitatievergunning (op grond van de APV) en omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ingediend. Het gaat om de locatie Watermolenwal 8, waar het bedrijf JVH Gaming BV…

Evaluatie eerste zes maanden Pilot Bravoflex

De pilot heeft een looptijd van twee jaar. In deze periode bekijken Hermes en de provincie in samenwerking met de gemeente Helmond en het Reizigersoverleg Brabant hoe deze nieuwe dienst ervaren wordt en of deze kan worden geoptimaliseerd. De voornaamste resultaten van de evaluatie van de eerste zes maanden van…

Renovatie Annawijk

De kogel is door de kerk. Er kan gestart worden met de grootschalige aanpak van de Annawijk. Er is door wijkbewoners, gemeente Helmond en woningcorporatie woCom een handtekening gezet onder het WijkOntwikkelingsProgramma. Hierin staat in grote lijnen omschreven wat er de komende jaren gaat gebeuren in de wijk. Niet alleen…

Jeugdlintjes

Burgemeester Elly Blanksma  heeft in totaal vier jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.  Lintje 1 en 2 waren voor Jolijn Thijssen (10 jaar) en Rens van Onzenoort (9 jaar) van de Montessorischool.  Samen met Rens van Onzenoort heeft Jolijn een leeskussenactie gehouden in…