27.23Helmond

dinsdag, 17 juli 2018

Socialmedia

Socialmedia

header image

Publieke camera’s

De gemeente Helmond heeft momenteel 36 publieke camera’s in het uitgaansgebied. Om de camera’s actief te kunnen gebruiken in en rond het uitgaansgebied worden deze live uitgekeken op momenten dat er veel mensen in het gebied zijn en er een grote kans is op verstoring van de openbare orde en…

Nei Skoen krijgt een vervolg

Het initiatief Nei Skoen krijgt een vervolg. De resultaten tot nu toe zijn positief en daarom ontvangt Nei Skoen een incidentele subsidie van maximaal € 24.500, – voor de periode tot eind februari 2019 . Daarna wordt op basis van de eindevaluatie van het project het vervolg op de langere…

Food Starter Helmond

Food Starter Helmond is een fysieke locatie met gedeelde faciliteiten waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Denk aan een volledig uitgeruste professionele keuken incl. koel- vriesmogelijkheden, verpakkingslijnen, logistieke voorzieningen etc. Daarnaast kunnen de ondernemers gebruik maken van een ondersteuningspakket bestaande uit o.a. workshops, seminars, mentorschap en advisering op velerlei gebieden…

Vervuiling Berkendonk

In opdracht van de provincie zijn door het Waterschap Aa en Maas monsters genomen van zwemwater, oppervlaktewater en afvalwater. Tijdens dit onderzoek in mei jl. is in de recreatieplas Berkendonk de stof PFOA gevonden. Deze stof, aangemerkt als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS), wordt alom beschouwd als de voorloper van…

AED netwerk

Op 30-05-2017 heeft de raad unaniem ingestemd met  de realisatie van een dekkend AED-netwerk in Helmond. AED staat voor Automatische externe defibrilator. Pilot Mierlo-Hout Eind 2016 startte een pilot in Mierlo-hout om in deze wijk een dekkend AED-netwerk te realiseren. Wijkbewoners hebben zich toen volop ingezet om burgerhulpverleners te werven…

Plustaken Veilig thuis

Veilig Thuis is het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en is er voor iedereen: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor mensen die zelf slachtoffer zijn, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of mensen die zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan…

In Brouwhuis meer geurhinder dan gemiddeld in Helmond

Onderzoek van de GGD wijst uit dat in Brouwhuis meer hinder van geuroverlast wordt ervaren dan elders in Helmond. Vooral industrie en bedrijven worden daarbij als oorzaak aangewezen. Van de respondenten die meegedaan hebben met de enquête hoe de inwoners geïnformeerd willen worden over de overlast ervaart een veel groter…

Veiligheidsmaatregelen langs spoor moeten beter

De provincie heeft bij elf Brabantse gemeenten een onderzoek verricht naar de veiligheidsmaatregelen langs het spoor, gelet op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten op bepaalde aspecten de veiligheid moeten verbeteren. De provincie vraagt alle 29 ‘spoorgemeenten’ in Noord-Brabant om met behulp van dit onderzoek…

Aandacht voor mantelzorgers

Begrip, aandacht, een hart onder de riem, mantelzorgers in het zonnetje. Dat beoogt de tentoonstelling Mantel der Liefde, die van 4 juli tot en met 30 oktober 2018 te zien is in Bibliotheek Helmond – De Peel. De foto’s zijn gemaakt door Ilse Wolf. Zij kwam op het idee voor…

Zomervakantie-dienstregeling

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat de bussen in Zuidoost-Brabant binnenkort weer volgens de zomerdienstregeling gaan rijden. Deze aangepaste dienstregeling geldt van 1 juli 2018 t/m 25 augustus 2018. Er rijden tijdens de zomerdienstregeling minder bussen en er gelden aangepaste vertrektijden op een aantal lijnen. Bovendien…